Kalmia Cottage

652 Kalmia St, Junction City, OR 97448